Đăng ký nhận thông tin

Tư vấn trực tuyến

Thông tin liên quan

Thống kê lượt truy cập

3673001
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
200
644
1255
4184
30641
33245
3673001

Hiên có 4 khách đang trực tuyến

Kỹ thuật lập trình C & Cấu Trúc Dữ Liệu

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Cung cấp các kiến thức căn bản và chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình C
- Cung cấp các kiến thức về Cấu trúc dữ liệu
II. NỘI DUNG
Phần 1: Lập trình với C căn bản
- Các khái niệm cơ bản.
- Kiểu dữ liệu cơ sở: Biến, hằng, biểu thức và các hàm thư viện C chuẩn
- Các câu lệnh rẽ nhánh: if, switch
- Các câu lệnh lặp : for, while, do … while
- Hàm.
- Mảng một chiều
- Mảng hai chiều
- Chuỗi ký tự
- Cấu trúc
- Khởi tạo và nhập xuất cấu trúc
- Con trỏ
Phần 2: C nâng cao và Cấu trúc dữ liệu
- Tập tin
- Đệ quy
Hàm đệ quy
Hoạt động của một chương trình có cài đặt đệ quy
- Danh sách kề
- Danh sách liên kết
Danh sách liên kết đơn, kép
Đặc điểm của danh sách liên kết
- Ngăn xếp
Cài đặt ngăn xếp theo kiểu kế tiếp
Cài đặt ngăn xếp theo kiển liên kết

Ứng dụng của ngăn xếp
- Hàng đợi
Cài đặt hàng đợi theo kiểu kế tiếp
Cài đặt hàng đợi theo kiểu liên kết
Ứng dụng của hàng đợi
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC
Học viên sẽ có khả năng:
- Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C.
- Lập trình cấu trúc dữ liệu
- Xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ C
- Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng.
IV. ĐỐI TƯỢNG HỌC
- Khóa học được thiết kế cho những học viên chưa từng biết qua các ngôn ngữ lập trình.
- Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề hoặc những người làm việc trong lĩnh vực CNTT và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C
V. CHỨNG CHỈ- BẰNG CẤP
  • Chứng chỉ do trường Trung Cấp Nghề CNTT TM.COMPUTER cấp
VI. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN
  • Học viên học lý thuyết song song với thực hành.
  • Mỗi học viên thực hành trên 1 máy.
  • Nhà trường sẽ ưu đãi cho các học viên khi đăng ký học nhiều chương trình học cùng một lúc.