Đăng ký nhận thông tin

Tư vấn trực tuyến

Thông tin liên quan

Thống kê lượt truy cập

3632019
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
338
1821
3035
10161
22904
17762
3632019

Hiên có 9 khách đang trực tuyến

Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 2012

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
- Cung cấp các kỹ năng cần thiết để viết mệnh đề truy vấn Transact-SQL cơ bản trong môi trường MS SQL Server 2012.
- Khóa học này cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản cho các khóa học SQL Server liên quan như: Quản trị CSDL, phát triển CSDL và thông tin kinh doanh
II. NỘI DUNG
- Giới thiệu về Microsoft SQL Server 2012
- Bắt đầu với SQL Azure
- Giới thiệu truy vấn T-SQL Querying
- Viết các truy vấn Select
- Truy vấn nhiều bảng
- Sắp xếp và lọc dữ liệu
- Làm việc với các kiểu dữ liệu SQL Server 2012
- Sử dụng các hàm dựng sẵn
- Gộp nhóm và Tổng hợp dữ liệu
- Sử dụng truy vấn con
- Sử dụng trình diễn bảng
- Sử dụng tập các toán tử
- Sử dụng cửa sổ xếp hạng và các hàm tổng hợp
- Làm việc với PIVOT và GROUPING SETS
- Truy vấn SQL Server Metadata
- Thực thi các thủ tục chứa sẵn
- Lập trình với T-SQL
- Thực hiện quản lý lỗi
- Thực hiện các giao dịch
- Cải thiện hiệu năng truy vấn
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC
Học viên sẽ có khả năng:
- Viết các câu lệnh truy vấn SELECT
- Truy vấn nhiều bảng
- Sử dụng các hàm dựng sẵn
- Sử dụng truy vấn con.
-
Thực thi thủ tục chứa sẵn
- Sử dụng các toán tử

- Thực hiện quản lý lỗi
- Thực hiện giao dịch
- Sử dụng biểu thức bảng

- Sử dụng cửa sổ bảng sếp hạng, chức năng thống kê
- Lập trình với T-SQL
IV. ĐỐI TƯỢNG HỌC
- Khóa học này định hướng tới những người quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu và chuyên gia về thông tin kinh doanh. Khóa học này cũng có thể dành cho những người làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu lên kế hoạch tham dự các kỳ thi, những chuyên gia phân tích nghiệp vụ và phát triển ứng dụng
V. CHỨNG CHỈ- BẰNG CẤP
  • Chứng chỉ do trường Trung Cấp Nghề CNTT TM.COMPUTER cấp
VI. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN
  • Học viên học lý thuyết song song với thực hành.
  • Mỗi học viên thực hành trên 1 máy.
  • Nhà trường sẽ ưu đãi cho các học viên khi đăng ký học nhiều chương trình học cùng một lúc.