Đăng ký nhận thông tin

Tư vấn trực tuyến

Thống kê lượt truy cập

3037934
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
153
613
4391
5315
17306
21889
3037934

Hiên có 50 khách đang trực tuyến

Ảo hóa với VMWare vSphere

CÀI ĐẶT, CẤU HÌNH, QUẢN TRỊ HẠ TẦNG
ẢO HÓA TRÊN NỀN TẢNG VMWare vSphere 5.x

I. MỤC TIÊU
Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức công nghệ, giải pháp ảo hóa và các kỹ năng thực hành cài đặt, cấu hình và quản lý nền tảng áo hóa vSphere của VMware.
II. NỘI DUNG
Bài 1: Giới thiệu khóa học
- Giới thiệu tổng quan khóa học
- Tổng quan giải pháp Vitualization & Business Continuity
- Tổng quan các giải pháp trên nền tảng ảo hóa
Bài 2: Giới thiệu nền tảng ảo hóa của VMWare
- Giới thiệu về Ảo hóa, Máy chủ ảo và các thành phần của nền tảng vSphere
- Giải thích các khái niệm về ảo hóa Server, Network và Storage
- Hướng tiếp cận và triển khai vSphere đáp ứng lộ trình cho kiến (Cloud Computing Architecture)
- Cài đặt vSphere trên giao diện trực quan
Bài 3: Khởi tạo hệ thống các máy chủ ảo (Virtual Machines)
- Giới thiệu Virtual Machines, Virtual Machine Hardware và Virtual Machine Files
- Triển khai một máy chủ ảo đơn lẻ
Bài 4: VMWare vCenter Server
- Giới thiệu kiến trúc vCenter Server
- Giới thiệu vCenter Server Appliance
- Cấu hình và quản lý vCenter Server Appliance
- Quản lý hệ thống các Objects và Licenses trong vCenter Server Inventory
Bài 5: Cấu hình và Quản lý hệ thống các Virtual Networks
- Tạo và quản lý một Virtual Switch chuẩn
- Tùy chỉnh các thuộc tính của Virtual Switch
- Cấu hình các thuật toán cân bằng tải cho Virtual Switch
Bài 6: Cấu hình và Quản lý Virtual Storages
- Giới thiệu các giao thức của Storage và Device Names
- Cấu hình ESXi với iSCSI, NFS Storage
- Khởi tạo và quản lý vSphere Datastores
- Triển khai và quản lý VMware vSphere® Storage Appliance
Bài 7: Quản lý hệ thống máy chủ ảo (Virtual Machine)
- Sử dụng Templates và Cloning để triển khai nhiều Virtual Machine
- Tùy chỉnh và quản lý các Virtual Machine
- Khởi tạo và quản lý Virtual Machine Snapshots
- Thực thi chuyển đổi hệ thống với VMware vSphere® vMotion® và vSphere Storage vMotion
- Khởi tạo một vSphere vApp
Bài 8: Bảo vệ dữ liệu
- Sao lưu các ESXi Hosts và vCenter Server
- Các giải pháp sao lưu hệ thống các Virtual Machine
Bài 9: Kiểm soát truy xuất và chứng thực
- Kiểm soát truy xuất của người dùng thông qua Roles & Permissions
- Cấu hình và quản lý ESXi Firewall
- Cấu hình chế độ Lockdown cho ESXi
- Tích hợp ESXi với Active Directory
- Explain VMware® vShield Endpoint™ integration in VSphere
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC
Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có kỹ năng thực hiện:
- Xây dựng giải pháp tổng quát cho doanh nghiệp dựa trên công nghệ ảo hóa.
- Cài đặt và cấu hình vSphere ESXiv5.x
- Cài đặt và cấu hình các thành phần của vCenter Server.
- Sử dụng vCenter Server để cấu hình và quản lý Networking & Storage
- Triển khai, quản lý và chuyển đổi hệ thống máy chủ vật lý sang máy chủ ảo hóa.
- Quản lý các truy cập của người dùng đối với hạ tầng VMware.
- Sử dụng vCenter Server trong việc giám sát hiệu năng của tài nguyên trong hệ thống.
- Sử dụng vCenter Server trong việc triển khai và quản trị công tác mở rộng hệ thống.
- Sử dụng tính năng VMware vSphere Update Manager để cài đặt các bản vá lỗi.
- Sử dụng vCenter Server trong việc triển khai và quản trị tính năng sao lưu phục hồi hệ thống.
IV. ĐỐI TƯỢNG HỌC
- Đã có chút kinh nghiệm sử dụng và vận hành hệ thống trên nền tảng Microsoft Windows, Linux.
- Học viên đã hoàn thành chương trình CCNA và MCSA là một lợi thế đối với khóa học này.
- Chuyên viên quản trị hệ thống trong doanh nghiệp.
- Kỹ sư vận hành hệ thống ESXi và vCenter Server.
V. VĂN BẰNG
Chứng chỉ hoàn tất khóa học do Trường Trung Cấp Công Nghệ Thông Tin TM.COMPUTER cấp.
VI. QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN
- Học viên học lý thuyết song song với thực hành.
- Mỗi học viên thực hành trên 1 máy.
- Nhà trường sẽ ưu đãi cho các học viên khi đăng ký học nhiều chương trình học cùng một lúc.
Mọi chi tiết xin liên hệ :
Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER
Số 565 Trương Công Định , Phường 7 - Vũng Tàu Hotline: 0916 860 477
Điện thoại : (064) 3572 505 – 3573 541 – 3854 234 Website: www.tm.edu.vn