Đăng ký nhận thông tin

TRA CỨU ĐIỂM THI

Họ Học Viên: Tên Học Viên:
Mã lớp:
tmcomputer

Trường Trung Cấp nghề CNTT TMCOMPUTER

Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trung tâm máy tính TM.COMPUTER - một Trung tâm đào tạo Tin học uy tín hàng đầu tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trường hoạt động theo Điều lệ trường Trung cấp ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 11/03/2008 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Quá trình xây dựng và phát triển của Trường đã trải qua các giai đoạn :

  • Ngày 29/08/1995, Trường được thành lập theo quyết định số 22/ĐTBD của Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tên gọi : Trung tâm máy tính TM.COMPUTER
  • Ngày 09/06/2000, Trường được chấp thuận thành lập theo quyết định số 510/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũng Tàu; nhà trường hoạt động với tư cách pháp nhân là cơ sở dạy nghề
  • Ngày 09/10/2006, Trung tâm máy tính TM.COMPUTER được nâng cấp thành Trường Trung cấp Công nghệ thông tin TM.COMPUTER theo quyết định số 3181/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu