Đăng ký nhận thông tin

Tư vấn trực tuyến

Thông tin liên quan

Thống kê lượt truy cập

2096044
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
373
607
8242
6974
18232
28861
2096044

Hiên có 8 khách đang trực tuyến

Học Phí

HỌC PHÍ MỘT SỐ TRƯỜNG NHẬT NGỮ

STT

TÊN TRƯỜNG

ĐỊA ĐIỂM

CHI PHÍ

1

TRƯỜNG NHẬT NGỮ UNITAS

KOFU

TOKYO

Phí tuyển sinh: 20.000

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 440.000 (1 năm)

Chi phí khác: 80.000

Bảo hiểm: 10.000

Kí túc xá: 45.000(3 tháng)

Phụ phí KTX khác: 69.000

Tổng chi phí: 714.000

2

Học viện quốc tế TONE Riverside

IBARAKI

Phí xét tuyển: 20.000

Phí nhập học: 40.000

Phí ngoại khóa: 5.000

Học phí: 300.000(6 tháng)

Tổng chi phí: 365.000

3

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MATSU YAMA

CHIBA

Phí tuyển chọn: 21.000

Phí nhập học: 100.000

Học phí: 520.000(1 năm)

Phí khác: 83.000

Kí túc xá: 50.000 (2 tháng)

Phụ phí KTX khác: 30.000

Tổng chi phí: 804.000

4


Học Viện Ngôn Ngữ Osaka
OSAKA JAPANESE LANGUAGE ACADEMY (OJA)

OSAKA

Phí nhập học: 50.000

Phí tài liệu: 10.000

Phí nhập học: 50.000

Phí tài liệu: 10.000

Học phí: 600.000(1 năm)

Kí túc xá: 192.000(6 tháng)

Chăn gối, bảo hiểm: 9.500

Tổng chi phí: 861.500

5

TRƯỜNG TIẾNG NHẬT HUMAN ACADEMY - TOKYO

TOKYO

Phí dự tuyển: 21.600

Phí nhập học: 32.400

Phí khác: 42.200

Học phí: 583.200 (1 năm)

Kí túc xá+phụ phí: 190.000 (3 tháng)

Tổng chi phí: 869.400

6

TRƯỜNG TIẾNG NHẬT HUMAN ACADEMY - OSAKA

OSAKA

Phí dự tuyển: 21.600

Phí nhập học: 64.800

Phí khác: 42.200

Học phí: 583.200

Kí túc xá+phụ phí: 190.000

Tổng chi phí: 901.800

7

TRƯỜNG TIẾNG NHẬT ATI

TOKYO

Phí tuyển chọn: 21.000

Phí nhập học: 73.500

Học phí: 598.500(1 năm)

Phí khác: 35.000

Kí túc xá+phụ phí: 190.000 (3 tháng)

Tổng chi phí: 918.000

8

Trường Nhật ngữ MIE

MIE

Phí nhập học: 100.000

Thuế: 56.000

Học phí: 600.000(1 năm)

Phí xét tuyển: 20.000

Tổng chi phí: 776.000

9

Trường Nhật ngữ Yokkaichi

MIE

Phí xét tuyển: 20.000

Phí nhập học: 80.000

Phí tài liệu: 20.000

Học phí: 550.000 (1 năm)

Tổng chi phí: 670.000

10

Trường WASEDA

Phí xét tuyển: 20.000

Phí nhập học: 50.000

Phí thiết bị: 20.000

Học phí: 614.000(1 năm)

Kí túc xá: 90.000(3 tháng)

Phụ phí KTX khác: 60.000

Tổng chi phí: 854.000

11

NITTO INTERNATIONAL SCHOOL

KANAGAWA - YOKOHAMA

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 600.000(1 năm)

Phí xét hồ sơ: 20.000

Phí khác: 30.000

Kí túc xá: 90.000(3 tháng)

Phụ phí KTX: 119.000

Tổng chi phí: 909.000

12

ISI JAPANESE LANGUAGE EDUCATION CENTER

TOKYO

Phí xét hồ sơ: 20.000

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 580.000(1 năm)

Phí khác: 65.000

Kí túc xá: 102.400

Tổng chi phí: 817.400

13

Trường Học viện giáo dục Kobe Japanese

KOBE

Phí nhập học: 80.000

Học phí: 570.000(1 năm)

Phí thiết bị: 30.000

Phí cơ sở vật chất: 50.000

Kí túc xá: 175.000 (3 tháng)

Tổng chi phí: 905.000

14

Trường Học viện Ngôn ngữ Kobe Japanese (JLA)

KOBE

Phí xét tuyển: 20.000

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 600.000(1 năm)

Phí tài liệu, bảo hiểm: 35.000

Phí cơ sở: 60.000

Kí túc xá: 120.000 (6 tháng)

Phí nhập KTX: 40.000

Tổng chi phí: 925.000

15

Trường FUKAYAMA

FUKUOKA

Xét hồ sơ: 20.000

Nhập học: 100.000

Học phí: 570.000 (1 năm)

Kí túc xá: 54.000(3 tháng)

Phụ phí khác: 60.000

Tổng chi phí: 804.000

16

Trường TOKUYAMA

YAMAGUCHI

Xét hồ sơ: 20.000

Nhập học: 80.000

Tiền thiết bị: 100.000

Học phí: 360.000 (1 năm)

Kí túc xá: 80.400 (6 tháng)

Phụ phí khác: 54.500

Tổng chi phí: 694.900

17

Trường TOBUCO

GIFU

Xét hồ sơ: 20.000

Nhập học: 60.000

Học phí: 250.000 (6 tháng)

Kí túc xá: 125.000

Phụ phí khác: 45.000

Tổng chi phí: 500.000

18

TRƯỜNG HỌC VIỆN GIÁO DỤC QUỐC TẾ AOYAMA

TOKYO

Phí dự tuyển: 20.000

Phí nhập học: 60.000

Học phí: 600.000

Phí tài liệu, SGK: 40.000

Bảo hiểm: 20.000

Tổng chi phí: 740.000

19

TRƯỜNG NHẬT NGỮ TRỰC THUỘC ĐẠI HỌC QUỐC TẾ TOKYO

TOKYO

Phí đăng ký: 20.000

Phí Nhập trường: 100.000

Học phí: 600.000

Phí thiết bị: 30.000

Phí sách giáo khoa: 10.000

Tổng chi phí: 760.000

20

TRƯỜNG TIẾNG NHẬT DYNAMIC BUSINESS COLLEGE (D.B.C)

TOKYO

Tiền hồ sơ: 20.000

Tiền nhập học: 50.000

Tiền học phí: 540.000

Tiền kiến thiết: 50.000

Tiền tài liệu: 15.000

Phí khác: 33.750

Tổng chi phí: 708.750

21

TRƯỜNG TIẾNG NHẬT YOSIDA

TOKYO

Phí tuyển chọn: 21.000

Phí nhập học: 63.000

Học phí: 592.200

Phí quản lý giáo dục: 69.900

Tổng chi phí: 746.200

22

TRƯỜNG HỌC VIỆN GIÁO DỤC VĂN HÓA QUỐC TẾ TOKYO

TOKYO

Phí đăng ký: 21.000

Phí nhập học: 73.500

Học phí: 567.000

Phí cơ sở vật chất73.500

Tổng chi phí: 735.000

23

TRƯỜNG TOKYO INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY

TOKYO

Phí tuyển chọn: 21.000

Phí nhập học: 52.500

Học phí: 567.000 (1 năm)

Phí cơ sở vật chất: 42.000

Tổng chi phí: 682.500

24

TRƯỜNG NHẬT NGỮ FUKUOKA FLA

FUKUOKA

Phí tuyển chọn : 30.000

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 630.000(1 năm)

Thiết bị, cơ sở vật chất, ngoại khóa, SGK,…:50.000

Bảo hiểm : 10.000

Kí túc xá: 150.000

Phụ phí KTX khác: 70.000

Tổng chi phí: 990.000

25

TRƯỜNG NHẬT NGỮ NAGOYA KOKUSAI GAIGO

NAGOYA - TỈNH AICHI

Phí tuyển chọn: 25.000

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 620.000(1 năm)

Kí túc xá: 180.000 (6 tháng)

Phí nhập KTX: 60.000

Tổng chi phí: 935.000

26

TRƯỜNG NHẬT NGỮ MAKUHARI

CHIBA

Xét hồ sơ: 20.000

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 540.000 ( 1 năm)

HĐ ngoại khóa: 20.000

Xây dựng trường: 30.000

Phí tài liệu, SGK: 20.000

Tổng chi phí: 680.000

27

HỌC VIỆN TIẾNG NHẬT TOKYO YMCA
TOKYO YMCA NIHONGO GAKKUIN

TOKYO

Phí nhập học: 80.000

Học phí: 540.000 ( 1 năm)

Phí tài liệu, SGK: 20.000

Xây dựng trường: 40.000

Tổng chi phí: 680.000

28

HỌC VIỆN VĂN HÓA QUỐC TẾ CHUO
CHUO KOKUSAI BUNKA GAKUIN

CHIBA

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 532.000 ( 1 năm)

Phí khác: 50.000

Tổng chi phí: 632.000

29

HỌC VIỆN NHẬT NGỮ OSAFUNE
Osafune Nihongo Gakuin

OKAYAMA

Phí nhập học: 52.000

Xét hồ sơ: 21.000

Học phí: 630.000 ( 1 năm)

Phí khác: 71.300

Tổng chi phí: 774.300

30

HỌC ViỆN NGOẠI NGỮ OKAYAMA
Okayama Institute of Language Nihongo Ka

OKAYAMA

Phí nhập học : 73.500

Xét hồ sơ : 21.000

Học phí: 567.000 ( 1 năm)

Phí khác: 50.400

Tổng chi phí: 711.900

31

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ QuỐC TẾ YOKOHAMA
YOKOHAMA INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE

TOKYO

KANAGAWA - YOKOHAMA

Phí nhập học: 70.000

Xét hồ sơ: 20.000

Học phí: 620.000 (1 năm)

Phí khác: 10.000

Tổng chi phí: 720.000

32


YOKOHAMA KOKUSAI KYOIKU GAKUIN

KANAGAWA - YOKOHAMA

Phí nhập học: 70.000

Xét hồ sơ: 20.000

Học phí: 620.000 (1 năm)

Tổng chi phí: 710.000

33

International School of Business
ISB

TOKYO

Phí nhập học: 10.000

Xét hồ sơ: 30.000

Học phí: 570.000 (1 năm)

Phí khác: 30.000

Tổng chi phí: 730.000

34

Trường Nhật ngữ ELHE

NAGOYA - TỈNH AICHI

Phí nhập học: 80.000

Học phí: 720.000(1 năm)

Phí khác: 150.000

Tổng chi phí: 835.000

35

Trường Nhật ngữ TOA

SAITAMA

Phí nhập học: 70.000

Xét hồ sơ: 20.000

Học phí: 540.000(1 năm)

Phí thiết bị, SGK, ngoại khóa, bảo hiểm..:120.000

Kí túc xá: 45.000 (3 tháng)

Phí thiết bị, hợp đồng: 90.000

Tổng chi phí: 885.000

36

Học viện ngôn ngữ quốc tế Japan (Nihonkokusai)

Phí nhập học: 50.000

Phí xét tuyển: 20.000

Học phí: 600.000(1 năm)

Bảo hiểm, phí thiết bị, tài liệu:

51.000

Kí túc xá: 150.000(6 tháng)

Phí nhập KTX, chăn..: 30.000

Tổng chi phí: 901.000

37

Trường Nhật ngữ North River

NAGOYA

Phí xét tuyển: 15.000

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 562.000 (1 năm)

Phí tài liệu, bảo hiểm, đưa đón: 38.040

Thuế: 44.960

Tổng chi phí: 710.000

38

Học viện ngoại ngữ OJI Tokyo

TOKYO

Phí xét tuyển: 20.000

Phí nhập học: 50.000

Phí cơ sở thiết bị: 50.000

Phí tài liệu: 20.000

Học phí: 540.000(1 năm)

Kí túc xá: 180.000

Phí đăng ký, tiền cọc: 60.000(6 tháng)

Tổng chi phí: 920.000

39

Học viên quốc tế Japan

OSAKA

Phí xét tuyển: 30.000

Phí nhập học: 50.000

Phí thiết bị, chăn ga..: 17.500

Học phí: 640.000 (1 năm)

Kí túc xá : 180.000(6 tháng)

Phí đăng ký KTX: 50.000

Tổng chi phí: 967.500

40

Trung tâm văn hóa trường Nhật ngữ Edo

TOKYO

Phí tài liệu: 30.000

Phí nhập học: 50.000

Học phí: 690.000 (1 năm)

Tổng chi phí: 770.000

41

Học viện ngôn ngữ SAMU

TOKYO

Phí nhập học: 52.500

Học Phí: 567.000 (1 năm)

Phí thiết bị: 47.250

Phí tài liệu: 21.000

Phí Bảo hiểm: 10.000

Tổng chi phí: 697.750

42

Trường quốc tế Yamate

SAITAMA

Phí nhập học: 60.000

Học phí: 600.000 (1 năm)

Phí tài liệu: 25.000

Phí cơ sở vật chất: 15.000

Các chi phí khác: 10.000

Tổng chi phí: 710.000

43

Trường Nhật ngữ Nissei

OSAKA

Phí nhập học: 50.000

Lệ phí thi: 30.000

Học Phí: 580.000 (1 năm)

Phí tài liệu: 30.000

Phí cơ sở vật chất: 20.000

Tổng chi phí: 710.000


TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA VŨNG TÀU
Trụ sở chính:
557 - 565 Trương Công Định, P7, TP. Vũng Tàu
Điên thoại: (0254) 3854234 - 3572505

Website: bachkhoavungtau.vn


Cơ sở & trung tâm trực thuộc:
- Trung tâm Ngoại ngữ Tin học Vũng Tàu